ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DOPRAVNÍ PRÁVO

 

Česká společnost pro dopravní právo je sdružením osob, které založily tuto společnost pro zdokonalování českého právního řádu v oblasti dopravního práva, pro větší informovanost o současných platných právních předpisech v ČR v oblasti dopravního práva, pro mezinárodní spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí a pro celkový rozvoj této oblasti. Záměr zakladatelů vyjadřuje dokument "Cíle činnosti společnosti" a "Stanovy společnosti". Přestože většina zakladatelů má vysokoškolské právnické vzdělání není činnost sdružení zaměřena pouze na právníky, ale je zaměřena na všechny osoby, které jsou činné v oblasti dopravy a mají chuť a energii přispět k rozvoji této oblasti. Jako příklad můžeme uvést firmu SATUM CZECH, s.r.o., Ostrava, jejíž představitelé jsou zakládajícími členy sdružení, a přestože se tato firma zabývá makléřstvím v oblasti pojištění dopravních firem, již přispěla svojí pomocí k založení této společnosti.

Česká společnost pro dopravní právo je již existujícím sdružením a byla již zapsána do příslušného rejstříku vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V současné době se připravuje ustavující valná hromada a dochází k rozšiřování členské základny na základě přihlášek jednotlivých osob za členy společnosti.

Pokud Vás tyto stručné informace zaujaly, můžete kontaktovat JUDr.Václava Roubala nebo JUDr.Alici Bártkovou, ktí Vám rádi podají bližší informace.

 

Dokumenty společnosti :

Stanovy

Cíle společnosti

Přihláška

 

Sídlo společnosti :

Benešovská 33

101 00 Praha 10

Česká republika

 

Spojení na společnost

tel. 02 / 72737435

fax. 02 / 67311465

e-mail: csdp@seznam.cz